Děkujeme všem dárcům

číslo účtu: 164143569/0600

Nadace mateřství

Obecně prospěšná společnost

Při gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Slaný

Nový ultrazvukový přístroj

od července je v ambulanci při gynekologickém oddělení nový ultrazvukový přístroj - výrazně usnadní vyšetření těhotných i...
Prvotrimestrální screening

naši lékaři získali certifikát Fetal medicine foundation v Londýně, a tak naše oddělení patří mezi akreditovaná centra...
Rekonstrukce operačních sálů

koncem roku 2009 skončila první etapa rekonstrukce našeho odělení, máme dva zbrusu nové operační sály a nově zrekonstruovanu část...

Kalendář akcí

5.9.2015 BENEFIČNÍ ODPOLEDNE
Soutěže pro děti, skákací hrad, výstava, koncerty kapel - Remarkers, The Bladderstones, Jablkoň, Kujooni
12.6.2015 HUDEBNÍ FESTIVAL
kde: areál letního kina
hudba: Jablkoň Cupcake Collective
a Marcel Flemr Band
16.1.2015 20. REPREZENTAČNÍ PLES
kde: Hotel Hejtmanský dvůr 
hudba: The Continental band
7.9.2014 Benefiční koncert 
15.00 hodin na Masarykově náměstí ve Slaném.
 1.8.2014 Uzávěrka fotosoutěže na téma mateřství

Nadace MATEŘSTVÍ prim.MUDr. Jaroslava Nachtigala
obecně prospěšná společnost

Nadace vznikla v roce 1995 jako nezávislá charitativní organizace. Pojmenována byla, s laskavým svolením rodiny, po vynikajícím primáři dětského oddělení slánské nemocnice.


Obecně prospěšným cílem nadace je

  • prohloubení spolupráce zdravotnických zařízení, rodiny, orgánů státní správy, obcí, společenských organizací i jednotlivců zaměřené k podpoře programů primární i sekundární péče o ženu.
  • Zlepšovat péči o matku a novorozence v časném šestinedělí.
  • Snaha o optimální vybavení porodnice, novorozeneckého a gynekologického oddělení.
  • Snaha o humanizaci porodnické péče a péče o novorozence.
  • A v neposlední řadě pečovat o další vzdělávání zdravotnického personálu a jeho optimální pracovní podmínky.

Během své krátké existence, pomocí finančních prostředků od mnoha sponzorů nejen slánského regionu a s nemalým přispěním ředitelství nemocnice se nadaci podařilo vybudovat na gynekologicko-porodnickém oddělení nadstandardně vybavené jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a doplnit přístrojové vybavení.

Každoročně nadace pořádá ve spolupráci se slánskou galerií Ikaros dobročinný ples, jehož výtěžek nemalým dílem přispívá k financování dobročinných akcí nadace. Jednou z těchto akcí bylo i vydání informačního bulletinu o gynekologicko-porodnickém oddělení, který je k dispozici na porodnickém oddělení.
Snahou nadace je přispět svým dílem k tomu, že se budou všechny pacientky cítit na našem oddělení příjemně a že jim bude poskytnuta péče na nejvyšší odborné úrovni.

Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji Vám vše dobré!

ředitelka nadace MUDr. Lenka Fechtnerová

kontakt:

nadace MATEŘSTVÍ o.p.s.
Politických vězňů 576
274 01 Slaný

č.ú.: 164143569/0600
e-mail: nadacematerstvi@volny.cz